Home > Faculty
Faculty
 
About NSOM - Faculty
Prof. Manjunath V S
Prof.Nandeesh G C
Dr. D. K. Murthy
Prof. N Jayarama Shetty
Bharathadri R
CNB Rajesh
Vinay N
Prof.Sithara
Prof. Raghvendra Kumar Singh
Vinayak Pai V
Radhakrishna V T
Gopalakrishna H N
Pramodh B N
Ashok Kumar V
R Raman
Manjunath KC
Mohan Ramanujam
Ms. Ramamani